05/03/2019 Ο Πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης μιλάει στο 6ο HPV σεμινάριο για το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας 17.02.19

Ο Πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης μιλάει στο 6ο HPV σεμινάριο για το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας 17.02.19  
 

Share

559 total
199 video
Views:
Ο Πρόεδρος του ΦΣΘ Διονύσιος Ευγενίδης μιλάει στο 6ο HPV σεμινάριο για το νέο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου (HPV εμβολιασμός, self-sampling).